قطره حق برصخره ی باطل

رسول مکرم اسلام(ص) در حدیثی می‌فرماید: "دست خدا بر سر جماعت است و شیطان با کسی همراه است که با جماعت ناسازگاری کند"

قطره حق برصخره ی باطل

رسول مکرم اسلام(ص) در حدیثی می‌فرماید: "دست خدا بر سر جماعت است و شیطان با کسی همراه است که با جماعت ناسازگاری کند"

این صفحه ثابت برای دانلود سلسله نشست های روایت عهد می باشد و با آمدن روایت عهد جدید به روز خواهد شد.

روایت عهد یکم: حقیقت ذوالقرنین- ۱۳۹۰/۰۸/۲۶

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۷ مگابایت

*********************

روایت عهد دوم: شجره ملعونه- ۱۳۹۰/۰۹/۱۰

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۸ مگابایت

*********************

روایت عهد سوم: حماسه سرخ- ۱۳۹۰/۰۹/۲۴

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۷ مگابایت

*********************

روایت عهد چهارم: نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت- ۱۳۹۰/۱۰/۰۸

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۸ مگابایت

*********************

روایت عهد پنجم: اسطوره های صهیونیزم-نقاط ضعف اسراییل- ۱۳۹۰/۱۲/۲۵

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۱۹ مگابایت

*********************

روایت عهد ششم: اسطوره های صهیونیزم-قوم برگزیده ۱- ۱۳۹۱/۰۱/۳۱

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۱۶ مگابایت

*********************

روایت عهد هفتم: اسطوره های صهیونیزم-قوم برگزیده ۲- ۱۳۹۱/۰۲/۱۴

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۴ مگابایت

*********************

روایت عهد هشتم: اسطوره های صهیونیزم-قوم برگزیده ۳- ۱۳۹۱/۰۲/۲۸

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۳ مگابایت

*********************

روایت عهد نهم: اسطوره های صهیونیزم-قوم برگزیده ۴ (عبرت ایرانیان)- ۱۳۹۱/۰۳/۱۱

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۶ مگابایت

*********************

روایت عهد دهم: نقد فیلم جدایی نادر از سیمین -لایه ۱ و ۲- ۱۳۹۱/۰۳/۲۵

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۰ مگابایت

*********************

روایت عهد یازدهم: نقد فیلم جدایی نادر از سیمین -لایه ۳ و ۴- ۱۳۹۱/۰۴/۰۸

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۵ مگابایت

*********************

روایت عهد دوازدهم: حجاب ، محدودیت یا مصونیت ۱- ۱۳۹۱/۰۴/۲۲

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۶۴ مگابایت

*********************

روایت عهد سیزدهم: حجاب محدودیت یا مصونیت ۲- ۱۳۹۱/۰۴/۲۹

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۰ مگابایت

*********************

روایت عهد چهاردهم: ارض موعود ۱- ۱۳۹۱/۰۶/۰۲

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۸ مگابایت

*********************

روایت عهد پانزدهم: محمد رسول الله (ص)- ۱۳۹۱/۰۶/۳۰

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۳ مگابایت

*********************

روایت عهد شانزدهم: ارض موعود ۲- ۱۳۹۱/۰۷/۱۳

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۱۶ مگابایت

*********************

روایت عهد هفدهم: امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات- ۱۳۹۱/۰۹/۲۳

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۱ مگابایت

*********************

روایت عهد هجدهم: امام هادی (ع) و چرایی حمله غرب به مقدسات ۲- ۱۳۹۱/۱۰/۰۷

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۱۸ مگابایت

*********************

روایت عهد نوزدهم: فتنه‌های آخر الزمان- ۱۳۹۱/۱۱/۱۲

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۶ مگابایت

*********************

روایت عهد بیستم: فتنه شام وتحولات اخیر سوریه- ۱۳۹۱/۱۲/۱۷

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۹ مگابایت

*********************

روایت عهد بیست و یکم: ارض موعود ۳- ۱۳۹۲/۰۱/۲۹

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۱ مگابایت

*********************

روایت عهد بیست و دوم: یمانی دروغین- ۱۳۹۲/۰۲/۱۹

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۸ مگابایت

*********************

روایت عهد بیست و سوم: ارض موعود ۴- ۱۳۹۲/۰۴/۲۰

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۱۷ مگابایت

*********************

روایت عهد بیست و چهارم: باید‌ها و نباید‌های کار در عرصه مهدویت- ۱۳۹۲/۰۵/۲۴

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۰ مگابایت

*********************

روایت عهد بیست و پنجم: باید و نباید‌های دشمن شناسی- ۱۳۹۲/۰۶/۰۷

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۶ مگابایت

*********************

روایت عهد بیست و ششم: ارض موعود ۵- ۱۳۹۲/۰۶/۲۸

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۹ مگابایت

*********************

روایت عهد بیست و هفتم: ارض موعود ۶- ۱۳۹۲/۰۷/۱۸

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۵۱ مگابایت

*********************

روایت عهد بیست و هشتم: ارض موعود ۷- ۱۳۹۲/۰۸/۰۹

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۱۹ مگابایت

*********************

روایت عهد بیست و نهم: باکشتی نوح تا کشتی حسین (ع)- ۱۳۹۲/۱۰/۰۹

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۰ مگابایت

*********************

روایت عهد سی ام: بررسی معضل رمالی و جن گیری- ۱۳۹۲/۱۱/۰۳

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۳ مگابایت

*********************

روایت عهد سی و یکم: چگونه زمان خود را مدیریت کنیم- ۱۳۹۲/۱۱/۱۷

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۱ مگابایت

*********************

روایت عهد سی و دوم: چگونه زمان خود را مدیریت کنیم ۲- ۱۳۹۲/۱۱/۲۳

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۱ مگابایت

*********************

روایت عهد سی و سوم: شاخ شیطان (روز اول)- ۱۳۹۲/۱۲/۰۷

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۱ مگابایت

*********************

روایت عهد سی و سوم: شاخ شیطان (روز دوم)- ۱۳۹۲/۱۲/۰۸

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۹ مگابایت

*********************

روایت عهد سی و سوم: شاخ شیطان (روز سوم)- ۱۳۹۲/۱۲/۰۹

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۲۶ مگابایت

*********************

روایت عهد سی و چهارم: نقد فیلم جنگ جهانی زد- ۱۳۹۳/۰۱/۲۱

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۳۴ مگابایت

*********************

روایت عهد سی و پنجم: آندلوسیزه کردن ایران(فروپاشی فرهنگی)- ۱۳۹۳/۰۲/۱۸

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۵۰ مگابایت

*********************

روایت عهد سی و ششم: غزه – ۱۳۹۳/۰۵/۲۳

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۵۲ مگابایت

*********************

روایت عهد سی و هفتم: صنعت کشاورزی ،فرصت ها و تهدید ها- ۱۳۹۳/۰۶/۰۶

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۶۰ مگابایت

*********************

روایت عهد سی و هشتم: صنعت کشاورزی ،فرصت ها و تهدید ها ۲ – ۱۳۹۳/۰۶/۲۷

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۵۱ مگابایت

*********************

روایت عهد سی و نهم: خانه عنکبوت – ۱۳۹۳/۰۸/۲۹

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۵۷ مگابایت

*********************

روایت عهد چهلم: پرونده آخرالزمانی داعش – ۱۳۹۳/۱۰/۱۱

دانلود با لینک مستقیم و حجم ۷۳ مگابایت

*********************

دانلود روایت عهد ۱ تا ۴۰ به صورت یکجا

دانلود یا لینک مستقیم و حجم ۱٫۲۹ گیگابایت

اللهـــم عــجـل لـولـیــک الـفـــرج

برگرفته از www.faraghlit.com